26 July 2021

ਪਿਤਾ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ: ਬਾਪੂ ਜੀ—ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ, ਭਾਖੜੀਆਣਾ  (U.K)

ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈਂ, ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਟੱਬਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਝੱਲ ਕੇ, ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣਾ, ਟੱਬਰ ਦੇ ਹਰ ਜੀਅ …