30 November 2022

ਕਵਿਤਾ – ਭਲਾ ਬੁੱਝੋ ਖਾਂ? – ਡਾ. ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਰਾਏ

ਭਲਾ ਬੁੱਝੋ ਖਾਂ?

ਡਾ. ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਰਾਏ

ਮੈਂ ਇਕ ਅਣਗਾਇਆ ਗੀਤ ਹਾਂ।
ਸੁਰਾਂ ਜਿਸ ਲਈ ਮੌਨ ਨੇ –
ਸ੍ਵਰ ਜਿਸ ਲਈ ਜੜ੍ਹ ਹੈ।

ਮੈਂ ਇਕ ਅਣਘੜਿਆ ਪੱਥਰ ਹਾਂ।
ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੁੱਤ-ਘਾੜੇ –
ਵਗ੍ਹਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਨਿਰਾ ਪੱਥਰ ਸਮਝਕੇ।

ਮੈਂ ਇਕ ਕੋਝਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹਾਂ।
ਜਿਸ ਤੇ ਨੂਰ ਭਰੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਪਈ –
ਤੇ ‘ਲੈਂਡ’ ਜਾਂ ‘ਸਕਾਈ’ ਸਕੇਪ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ।

ਮੈਂ ਇਕ ਅਪੂਰਨ ਚਿੱਤਰ ਹਾਂ।
ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਮਲ ਪੋਟਿਆਂ ਦੀ ਛੋਹ ਨਾ ਲੱਗੀ –
ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਖੱਲਾਂ ਖੂੰਜੇ।

ਮੈਂ ਇਕ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਪੰਨਾ ਹਾਂ।
ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਠਕ ਨੇ ਫਰੋਲਿਆ ਨਾ-
ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਲਮਾਰੀ ਦੀ ਤਾਕ ‘ਚ ਸਾਂਭ ਕੇ।

ਮੈਂ ਇਕ ਪੈਰ ਹਾਂ।
ਜਿਹੜਾ ਇਕ ਕਦਮ ਵੀ ਨਾ ਤੁਰਿਆ
ਤੇ ਸੰਗਲ਼ਾਂ ਚ ਬੱਝ ਜੜ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ।

ਮੈਂ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਹਾਂ।
ਜਿਹੜੀ ਸੁਣੀ ਨਾ ਗਈ, ਸਣਾਈ ਨਾ ਗਈ –
ਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕਦੇ ਮਿਲ ਸਕਿਆ।

ਭਲਾਂ ਬੁੱਝੋ ਖਾਂ !
ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ? ਕਿਓਂ ਹਾਂ? ਕਿਵੇਂ ਹਾਂ? ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ?

***

833

***

About the author

ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਰਾਏ
+ ਲਿਖਾਰੀ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ